Gabinet Pomocy Psychologicznej = GPP Anita Zontek-Sajnoga

mgr Anita Zontek - Sajnoga

psychoterapeuta psychodynamiczny

specjalista psycholog kliniczny

specjalista terapii uzależnień

Mam specjalistyczne wykształcenie oraz wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu terapii uzależnień oraz psychoterapii indywidualnej i grupowej  "O-mnie". Udzielając pomocy psychologicznej kieruję się Kodeksem "Etyki" Psychoterapeuty Psychodynamicznego "PTPPd" Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.  

Zapraszam osoby przeżywające i doświadczające m.in:

 • problemów w relacjach interpersonalnych
 • trudności emocjonalnych i kryzysów osobistych
 • poczucia osamotnienia, przygnębienia i utraty sensu życia
 • objawów zaburzeń lękowych, kompulsywnych i braku motywacji do działania
 • braku samoakceptacji i poczucia wpływu
 • straty i żałoby
 • trudności adaptacyjnych i zachowań nałogowych związanych z utratą kontroli

Zapraszam również osoby zainteresowane:

 • poznawaniem różnych obszarów siebie
 • rozwijaniem umiejętności interpersonalnych
 • poszukiwaniem harmonii wewnętrznej
 • dokonywaniem bardziej świadomych wyborów

Zaproszenia i "oferta" psychopomocy skierowana jest do osób dorosłych, termin spotkania uzgadniany telefonicznie "kontakt".