Oferta GPP Anita Zontek-Sajnoga

Oferta pomocy dla osób dorosłych

  • konsultacje psychologiczne i psychoedukacja

    -wstępne rozpoznanie trudności oraz możliwości działania i pomocy. Spotkania o charakterze zarówno psychoedukacyjnym, jak i diagnostyczny  mogą prowadzić do podjęcia decyzji o dalszej terapii.
  • psychoterapia indywidualna

    - początek tego procesu związany jest z zawarciem kontraktu terapeutycznego, precyzującego cele spotkań i zasady takie jak częstotliwość, odpłatność oraz czas trwania sesji.
    Rozmowa terapeutyczna pozwala lepiej dookreślić własne zasoby i potrzeby, a to także źródła problemów. Sprzyja poprawie funkcjonowania, jest okazją do zmiany w kierunku głębszego przeżywania i rozumienia siebie i swoich relacji z ludźmi.